Latest topics
» Ta đang sống đúng không?
by TaThan Fri Jul 09, 2010 11:01 am

» Tự giới thiệu (Đề ngị cho tất cả thành viên diễn đàn)
by TaThan Fri Jul 09, 2010 10:34 am

» Hướng nghiệp: Ngành quản trị mạng
by TaThan Fri Jul 09, 2010 10:30 am

» [PC - Game] Serious Sam - Chơi và cảm nhận
by TaThan Fri Jul 09, 2010 10:18 am

» Visual Novel: Fate stay night
by lightning Fri Jul 09, 2010 5:08 am

» CÁI LẠNH............!!!
by yugioh Wed Jul 07, 2010 6:44 pm

» TÁCH VÀ CAFE ^-^
by yugioh Wed Jul 07, 2010 6:32 pm

» NỀN ĐộNG CHO BLOG...
by Knight Wed Jul 07, 2010 6:43 am

» alo
by TaThan Wed Jul 07, 2010 4:59 am

» ♥ My Boo ♥
by Naomi_KZ Tue Jul 06, 2010 10:57 pm


[THEME] FROMATIC...

Go down

[THEME] FROMATIC...

Bài gửi by Knight on Sun Jul 04, 2010 4:06 am

lol! lol! Theme Twilight
afro Ảnh Demo

study Code CSS:
Code:
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img707.imageshack.us/img707/4867/45905087a.jpg) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:500px;}
html{background:#ffffff url(http://img200.imageshack.us/img200/7346/45905087b.jpg) top center fixed;}
#ft{background:transparent;font-size:0px;}
#ft{background:transparent url(http://img714.imageshack.us/img714/6169/45905087c.jpg) no-repeat center;height:85px;}
.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft ,
#user_mod_10001  .rc_ft {background:transparent url(http://img237.imageshack.us/img237/9709/twilightline04.gif) no-repeat center top;height:38px;}
.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd ,
#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://img5.imageshack.us/img5/584/70598714.gif) repeat-y top center;}
.col-150 .rc_hd,
#friendlist_module .rc_hd,
#article_new .rc_hd,
#search_module .rc_hd,
#calendar .rc_hd,
#folder .rc_hd,
#update_date .rc_hd,
#statistic .rc_hd,
#friendlist_module .rc_hd,
#comment_new .rc_hd,
#subscribe_highlight .rc_hd,
#user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent url(http://img156.imageshack.us/img156/3600/49823229.gif) no-repeat center bottom;height:131px;}
#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img64.imageshack.us/img64/2483/topbv1.png) no-repeat top center;height:95px;}
#article_list_module .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}
.rc_hd,
.rc_hd div,
.rc_bd,
.rc_bd .rc_bc,
.rc_ft,
.rc_ft div
{background:transparent;border-style:none;}
#blog_title .bd {font-size:0px;background:transparent;}
#blog_title h2 {color:#014E9A;font-size:0px;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}
.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img28.imageshack.us/img28/6966/926572d5iwgr8rjd.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}
#article_new h2{
background:transparent url(http://img91.imageshack.us/img91/6572/textfileflatkc4an8.png) no-repeat 95px top;text-align:left;}
#photo_highlight h2{
background:transparent url(http://img525.imageshack.us/img525/5373/picturesflatut8il4.png) no-repeat 310px top;}
#folder h2{
background:transparent url(http://img528.imageshack.us/img528/300/folderdocumentsflatqe8gu4.png) no-repeat 108px top;text-align:left;}
#update_date h2{
background:transparent url(http://img205.imageshack.us/img205/9748/refeshflatqx9uz7.png) no-repeat 105px top;text-align:left;}
#search_module h2{
background:transparent url(http://img261.imageshack.us/img261/3671/searchflatjn5jt0.png) no-repeat 33px top;text-align:left;}
#comment_new .titlebar .hd h2{background:url(http://sg.yimg.com/i/vn/blog/i/blog/mod-comment-new-ico.gif) no-repeat left bottom;height:40px;}
#statistic h2{
background:transparent url(http://img261.imageshack.us/img261/300/indexflatqg9im6.png) no-repeat 5px top;text-align:center;}
.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
width:600px;}
.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {
width:532px;}
.backhome .cta-ss {background:transparent url(http://img81.imageshack.us/img81/4387/18134367.gif) no-repeat center !important;height:31px;}
.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}
#ygmatop,
#ygmasrchquery,
#ygmabot,
#ygma .blogsrch .ipt,
.blog_dummyselect .hd span,
.blog_dummyselect .hd,
.yuimenubar .hd u,
.yuimenubar .hd b,
.yuimenubar .hd i,
.yuimenubarnav .yuimenubaritem
{background:transparent !important;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel
{border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd,
#comment_container li,
#bd .rte_toolbar
{background:transparent !important;}
.mod-alist-titlebar H2 A {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist .mod-alist-titlebar-1 H2 A {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist-brief TABLE TD A {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist-brief TABLE TD A:hover {COLOR:#00F7FF;}
.mod-alist-summary A {COLOR:#00F7FF;}
#article_list_module strong{color:#00F7FF;}
#article_list_module form{color:#00F7FF;}
#article_list_module .btn{color:#00F7FF;}
#article_list_module .edit{color:#00F7FF;}
#article_list_module .delete{color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar {color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder{color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{color:#00F7FF;}
.tag_content {color:#00F7FF;}
#article_list_module  tag_content a{color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em a{color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
#article_list_module .btn_expand_comment {color:#00F7FF;}
#article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
.total {color:#00F7FF;}
#article_list_module .pagination .index strong{color:#00F7FF;}
#article_list_module .pagination .index a{color:#00F7FF;}
#article_list_module .pagination .index  .prev {color:#00F7FF;}
#article_list_module .pagination .index  .next {color:#00F7FF;}
#comment_container * a {color:#01F0F0;} #comment_container * .content {color:#01F0F0;} #comments-listing * ins {color:#01F0F0;}lol! lol! Theme Mùa thu
afro Ảnh Demo:

study Code CSS:
Code:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#FCF9A2 url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/A60.4342766_1_1.jpg) repeat fixed center;}
#head{background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/MH0.4342878_1_1.png) no-repeat center top;height:395px;}
#blog_masshead .rc{background:transparent;}#blog_masshead .rc div{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}
#blog_masshead .bd{background:transparent;}#blog_masshead{background:transparent;}
#blog_masshead{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}#blog_masshead .menu .rc_w, #blog_masshead .menu .rc_e, #blog_masshead .menu.ml a {height:27px;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}#blog_masshead .menu.mr a {background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#blog_masshead .bd form .btn {background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/23/12/60821240463808.png) no-repeat center right;}
#blog_masshead .mr.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/21/06/64081240270453.png);}
.hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd {background:transparent !important;border-top-color:transparent;border-bottom-color:transparent;border-right-color:transparent;border-left-color:transparent;height:0px !important;}
#blog_masshead .bd form input.ipt {border-width:0px;background:transparent;height:0px !important;}
.mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}
.mod-alist-searchbox input.btn {background:transparent;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparen;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
#mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;}
#photo_highlight .ft {background:transparent;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;}
.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft {
background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/1/387/0.768689001256218931.png) no-repeat center top;height:50px;}
.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd  {
background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/1/387/0.033758001256218931.png) repeat-y top center;}
.col-150 .rc,
#article_new .rc ,
#search_module .rc ,
#calendar .rc,
#folder .rc ,
#update_date .rc,
#statistic .rc ,
#friendlist_module .rc ,
#comment_new .rc ,
#subscribe_highlight .rc ,
#user_mod_10000 .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/1/387/0.560531001256218932.png) no-repeat center bottom;height:90px;}
#user_mod_10007 .hd h2, #user_mod_10001 .hd h2, #user_mod_10003 .hd h2, #user_mod_10005 .hd h2, #user_mod_10008 .hd h2, #user_mod_10009 .hd h2 ,
#user_mod_10010 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2,
#user_mod_10002 .hd h2, #user_mod_10006 .hd h2, .mod-relatives-1 .hd h2, .mod-relatives-2
#profile_highlight .nickname a{font-family:Comic Sans Arial,;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .folder li a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .mod-subscription-list h3 a{color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .time{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight p{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .imgctnr a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new strong{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new li{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new li a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new em a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries h3 a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries blockquote{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries em{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries .more a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder li {font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_container * a {color:#FD3B4E;}#comment_container * .content {color:#FD0000;}#comments-listing * ins {color:#FD3B4E;}
#article_list_module strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module form{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .trackback{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .edit{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .delete{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .btn_expand_comment {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
.mod-alist-folderbar {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
.content{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}Noi Dung
#article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}Trang Dang Mo
#article_list_module .pagination .index a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index .prev {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index .next {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#statistic h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Tieu De
#statistic li{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:12px;}Noi Dung
#article_new h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:13px;}Tieu De
#article_new a{font-style:italic;text-decoration:blink;color:#FD0000;font-size:13px;}
#friendlist_module h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#friendlist_module a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Nick
#friendlist_module em a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#feature_link_gb h2 a{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:12px;}Tieu De
.mod-relatives-2 h2{font-weight:bold;color:#7F0101;}Tieu De
.mod-relatives-2 .info{font-weight:bold;color:#7F0101;}Noi Dung
#gb_msg h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:13px;}
#gb_msg .gbmsg_btn a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#gb_msg .c_gbmsg a{font-weight:bold;color:#FD0000;}Nick
#gb_msg .bd{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Thoi
#gb_msg p{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Noi
#gb_msg .total{font-weight:bold;color:#FD0000;}Tong So Trang
#gb_msg .pagination .index strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Trang Dang Mo
#gb_msg .pagination .index a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#gb_msg .pagination .index .prev {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Truoc
#gb_msg .pagination .index .next {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
body{font-weight:bold;color:#FD0000;}
a{font-weight:bold;}
#blast .rc_bc .bd a{font-weight:bold;font-style:italic;color:#FF0493;font-size:110%;}
#comment_new h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#folder h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#friendlist_module h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#statistic h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#search_module h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;color:#ff309c;font-size:120%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {
color:#ff309c;font-family:Comic Sans MS;font-size:130%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/G40.4342883_1_1.png) no-repeat center top;height:154px;}
#article_list_module .rc_bd  {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/OY0.4342880_1_1.png) repeat-y top;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/OY0.4342880_1_1.png) repeat-y top;}
#article_list_module .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/748/TA0.4342872_1_1.png) no-repeat top center;height:151px;}
#article_list_module .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
{text-decoration:none;color:#D570EE;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#guestbook_entries .bd ol li:hover {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
#subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#calendar .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
#comment_container li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.mod-alist-summary .main-bd li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.comment-more li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.main-bd tr:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#user_mod_10003 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10001 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10002 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10004 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10005 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10006 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10007 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10008 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10009 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10010 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer {font-size:0px;color:transparent;}
#footer{background:transparent url() no-repeat center;height:0px;}
#footer{border-width:0px;}
#footer .provider p, #footer .info p, #footer .rights p, #footer .privacy p, #footer .disclaimer p, #footer .provider h4{font-size:0px;}
#footer{font-size:0px;color:#ffffff;}
.mod-alist-tagsbar {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:25px;}
#folder .bd ul li  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#comment_new .bd ul li  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#article_new .bd ul li {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;height:50px;}
#bd{background:transparent url(http://img195.imageshack.us/img195/333/buombay.gif) center bottom;}


lol! lol! Theme Em nhớ
afro Ảnh Demo:

study Code CSS:
Code:
#blog_title{height:340px;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:center;}
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date , body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery {background:#ffffff url(http://img23.imageshack.us/img23/7840/90964694.jpg) repeat fixed center top;}
body{background:ffffff;}
#head {background:transparent url(http://img23.imageshack.us/img23/9397/35718660.gif) no-repeat top center;height:420px;}
#bd{background:#ffffff url(http://img23.imageshack.us/img23/3343/71031611.gif) repeat center bottom;}
#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_1{background:url(http://img199.imageshack.us/img199/9108/bn1nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_2{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/5217/bn2nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_3{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/2559/bn3nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_4{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/238/bn4nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_5{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/2125/bn5nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_6{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/3564/bn6nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_7{background:url(http://img39.imageshack.us/img39/2723/bn7nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_8{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/7987/bn8nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_9{background:url(http://img199.imageshack.us/img199/746/bn9nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_10{background:url(http://img196.imageshack.us/img196/4489/bn10nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_11{background:url(http://img195.imageshack.us/img195/7816/bn11nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_25_12{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/7181/bn12nho.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_1{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/6509/bn1.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_2{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/5195/bn2.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_3{background:url(http://img38.imageshack.us/img38/9750/bn3v.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_4{background:url(http://img37.imageshack.us/img37/4761/bn4.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_5{background:url(http://img36.imageshack.us/img36/296/bn5.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_6{background:url(http://img200.imageshack.us/img200/4489/bn6.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_7{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/4950/bn7.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_8{background:url(http://img188.imageshack.us/img188/935/bn8.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_9{background:url(http://img190.imageshack.us/img190/7554/bn9.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_10{background:url(http://img40.imageshack.us/img40/8278/bn10q.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_11{background:url(http://img268.imageshack.us/img268/1531/bn11.gif);}#mod_lifeline .list td a.blog_emo_50_12{background:url(http://img194.imageshack.us/img194/5071/bn12.gif);}
.mod-alist-full .main-hd h1 em,
.mod-alist-titlebar-1 h2 a em,
.mod-alist-titlebar h2 a em,
.mod-alist-brief table a em,
#myblog-article-compose
#mood li em{background:transparent url(http://img33.imageshack.us/img33/8703/banhnho.png) no-repeat;}
#blog_masshead .menu.mr a {background-image:url(http://img223.imageshack.us/img223/8778/menu1y.png);}
#blog_masshead .menu .rc_w {height:27px;background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}
#blog_masshead .menu .rc_e {height:27px;background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}
#blog_masshead .menu.ml a {background-image:url(http://img121.imageshack.us/img121/1724/menu1.gif);}
#blog_masshead .bd form .btn{height:25px;background-image:url(http://img193.imageshack.us/img193/3776/menu2b.png);cursor:pointer;}
#blog_masshead{font-size:12px;color:#FC0075;background-image:url(http://img193.imageshack.us/img193/9006/menubackground.png);height:75px;}
#blog_masshead .rc{background:transparent;}
#blog_masshead .rc div{background:transparent;}
#blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}
#blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}
#blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}
#blog_masshead .rc_ft div{height:4px;background:transparent;}
#blog_masshead .bd{height:30px;background:transparent;}
#blog_title .rc div, #blog_title .rc, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd div.rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div{background:transparent;}
#blog_masshead a{color:#FC0075;text-decoration:blink;}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd {background:transparent;} !important;color:#fff;border-color:#FFFFFF;}
#blog_masshead .bd form input.ipt {border-color:#FFFFFF;background:transparent;}
col-150 .bookmark .rc_1
{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/9112/15602766.gif) no-repeat 0px 19px !important;}
.col-150 .bookmark .rc_2{height:330px;}
.col-150 .bookmark .rc_5{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/79/giuamissyou.gif) repeat-y;}
.col-150 .bookmark .rc_2{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/6796/duoimissyou.gif) no-repeat 0px 306px !important;}
.col-150 .bookmark .rc_4,
.col-150 .bookmark .new_rc_bd,
.col-150 .bookmark .ctnr h3,
.col-150 .bookmark .new_rc_bc,
.col-150 .bookmark ul
{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) repeat !important;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
.col-150 .rc_bd  .rc_bc .bd
{background:none;}
.col-150 .rc
{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/9112/15602766.gif) no-repeat;height:86px;}
.col-150 .rc div,
.col-150 .rc_ft div,
.col-150 .rc_bd div.rc_bc
{background:none;}
.col-150 .rc_bd
{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/79/giuamissyou.gif) repeat-y;}
.col-150 .rc_ft
{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/6796/duoimissyou.gif) no-repeat;height:150px;}
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background:transparent;}
#folder .bd ul li,
#article_new .bd ul li,
#comment_new .bd ul li
{background:transparent url(http://img5.imageshack.us/img5/4402/nameicon84602.gif) no-repeat 3px 3px;}
#article_new .bd,
#comment_new .bd,
#folder .bd
{text-align:right;}
#comment_new .bd{font-size:14px;}
body{font-family:papyrus;}
body{font-size:14px;}
.mod-more-blogs .bd li{background:transparent url(http://img5.imageshack.us/img5/4402/nameicon84602.gif) no-repeat 0 6px;}
.mod-more-blogs{text-align:right;}
.mod-alist-searchbox input.btn{background:none;}
.mod-alist-searchbox INPUT.ipt{border-width:0px;background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) center center no-repeat;height:43px;color:#000000;}
#mod_lifeline .bd,
#mod_lifeline .rc_bc{background:none !important;}
#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
#mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .bd
{background:url(http://img27.imageshack.us/img27/5931/31689076.gif) no-repeat;height:89px;}
#mod_lifeline .rc div,
#mod_lifeline .rc_ft div,
#mod_lifeline .rc_bd div.rc_bc
{background:transparent;}
#mod_lifeline .rc,
#mod_lifeline .rc_bd
{background:none;}
#mod_lifeline .rc_ft
{background:none;}}
.col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd  .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://img27.imageshack.us/img27/5931/31689076.gif);height:89px;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd,
.col-600 .rc div,
.col-600 .rc_ft div,
.col-600 .rc_bd div.rc_bc
{background:none;}
.col-600 .rc,
.col-600 .rc_bd,
.col-600 .rc_ft
{background:none;
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar,
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#friendlist_module .rc_bd  .rc_bc .bd
{background:transparent;}
#friendlist_module .rc
{background:url(http://img32.imageshack.us/img32/9112/15602766.gif) no-repeat;height:86px;}
#friendlist_module .rc div,
#friendlist_module .rc_ft div,
#friendlist_module .rc_bd div.rc_bc
{background:transparent;}
#friendlist_module .rc_bd
{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/79/giuamissyou.gif) repeat-y;}
#friendlist_module .rc_ft
{background:url(http://img12.imageshack.us/img12/6796/duoimissyou.gif) no-repeat;height:150px;}
div.backhomtbtn a.backtomyblog {
background:transparent url(http://img26.imageshack.us/img26/9016/4b8a4189832b.gif) no-repeat center bottom;height:250px;}
#profile_highlight .nickname a {
color:#FC0075;font-family:Georgia;font-size:33;font-weight:bold;font-style:italic;text-decoration:blink;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-more-blogs .bd h3{font-size:15px;background:url(http://img24.imageshack.us/img24/9886/mot.gif) no-repeat 5px 0;}
.mod-alist-full .alist-comment .responding {border-top-style:none;background:url(http://s54.radikal.ru/i143/0907/01/c12a023dd4ad.gif) no-repeat center top;}
.mod-alist-full .main-bd{background:transparent url(http://img26.imageshack.us/img26/4412/81500363.gif) no-repeat center bottom;}
#tail{background:url(http://img26.imageshack.us/img26/8008/58879931.gif) no-repeat center;height:500px;}
#footer{background:transparent url(http://img26.imageshack.us/img26/1001/26589104.gif) repeat;height:30px;}
#footer{border-width:0px;}
#footer .provider p, #footer .info p, #footer .rights p, #footer .privacy p, #footer .disclaimer p, #footer .provider h4{font-size:0px;}
#footer{font-size:0px;color:#ffffff;}
#ov H2 {font:0% Verdana;}
#ov_side_ctnr #ov ul {background:transparent;}
#ov_side_ctnr #ov ul {border-width:0px;}
ov li a,
#ov li,
#ov li em,
#ov .ov_spns h2 a
{FONT-size:0%;color:#ffffff;}
.cmt-mod-alist .extend-hd a {
background:transparent url(http://s39.radikal.ru/i084/0907/92/8afd677f626c.gif) no-repeat;}
a:hover{
border-top-style:dashed;border-left-style:dashed;border-right-style:dashed;border-bottom-style:dashed;border-color:#FC0075 #FC0075 #FC0075 #FC0075;border-width:2px 2px 2px 2px;}
a, a:visited{color:#FC0075;}
.mod-alist-full a:hover {background:url(http://i033.radikal.ru/0907/db/f9b3630e3758.gif);color:#FF8900;}
.mod-alist-full .main-bd{font-size:16px;text-align:left;font:0%;}
.mod-alist-summary .pagination,
.mod-alist-full .pagination
{background:transparent;}
.mod-comment-new .titlebar .hd h2{
background:transparent url(http://www.taochu.com/tiny/gif_icon381.gif) no-repeat left top;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat 50% 50%;height:120px !important;}
div.addfrdbtn a.addtofriends{background:url(http://s51.radikal.ru/i134/0908/91/b7efd5e9ee3c.gif) no-repeat center;height:80px;}
div.subscribebtn a.add_subscription{background:url(http://i078.radikal.ru/0908/cc/51e1da4e4e89.gif) no-repeat center;height:100px;}
.mod-alist-tagsbar {
background:transparent url(http://img12.imageshack.us/img12/8517/88350326.gif) repeat-x center bottom;border-width:0px;height:70px;}


lol! lol! Theme Noel
afro Ảnh Demo:

study Code CSS:
Code:
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all,
body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc,
body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/3C0.4358811_1_1.jpg) center 0px no-repeat;}
#head {background:transparent;height:537px;}
html{background:#ffffff url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/O60.4358815_1_1.jpg) top center fixed;}
#article_list_module .rc_ft {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/S60.4358807_1_1.png) no-repeat center top;height:239px;}
#article_list_module .rc_bd  {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/E20.4358814_1_1.jpg) repeat-y top;}
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd,
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar
{background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/E20.4358814_1_1.jpg) repeat-y top;}
#article_list_module .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/YO0.4358809_1_1.png) no-repeat top center;height:219px;}
#blog_masshead .rc, #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft, #blog_masshead .rc_ft div, #blog_masshead .bd,
#blog_masshead .menu .rc_w, #blog_masshead .menu .rc_e {background:transparent;}
#blog_masshead .menu .rc_w {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png);}
#blog_masshead .menu .rc_e {background:url() right top;}
#blog_masshead .ml.menu a {background-image:url();}
#blog_masshead .bd form .btn {background:url() no-repeat center right;}
#blog_masshead div.mhlogo a img{background:transparent!important;height:0px;}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div,
.blog_dummyselect .bd {background:transparent
!important;border-top-color:transparent;border-bottom-color:transparent;border-right-color:transparent;border-left-color:transparent;height:0px !important;}
#blog_masshead .bd form input.ipt {border-width:0px;background:transparent;height:0px !important;}
.mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield {background:transparent;}
.mod-alist-searchbox input.btn {background:transparent;}
#blog_masshead{font-size:0px;color:#ccc;background:transparent url() repeat-x 0 5px;height:0px;}
#blog_masshead .mr.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/05/06/45951244201860.gif);}
.blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div,
.blog_dummyselect .bd {background:transparent !important, border-width:0px !important;
border-top-color:transparent;border-bottom-color:transparent;border-right-color:transparent;border-left-color:transparent;height:0px  !important;}
#blog_masshead .bd form input.ipt {border-width:0px;background:transparent;height:0px !important;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparen;}
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
.alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
.mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
#mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;}
#photo_highlight .ft {background:transparent;}
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc
{background:transparent;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc div {background:transparent;}
#blast .rc {background:transparent;}
#blast .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
#blast .rc_bd {background:transparent;}
#blast .rc_ft {background:transparent;}
#blast .rc_ft div {background:transparent;}
#blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;}
.col-150 .rc_ft,
#friendlist_module .rc_ft ,
#statistic .rc_ft,
#update_date .rc_ft ,
#folder .rc_ft ,
#calendar .rc_ft ,
#search_module .rc_ft ,
#article_new .rc_ft ,
#subscribe_highlight .rc_ft ,
#comment_new .rc_ft {
background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/7T0.4358808_1_1.png) no-repeat center top;height:201px;}
.col-150 .rc_bd,
#friendlist_module .rc_bd ,
#statistic .rc_bd,
#update_date .rc_bd ,
#folder .rc_bd ,
#calendar .rc_bd ,
#search_module .rc_bd ,
#article_new .rc_bd ,
#subscribe_highlight .rc_bd ,
#comment_new .rc_bd ,
#user_mod_10000 .bd {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/GX0.4358816_1_1.jpg) repeat-y top center;}
.col-150 .rc,
#friendlist_module .rc ,
#article_new .rc ,
#search_module .rc ,
#calendar .rc,
#folder .rc ,
#update_date .rc,
#statistic .rc ,
#friendlist_module .rc ,
#comment_new .rc ,
#subscribe_highlight .rc ,
#user_mod_10000 .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/OP0.4358813_1_1.png) no-repeat center bottom;height:182px;}
#user_mod_10007 .hd h2, #user_mod_10001 .hd h2, #user_mod_10003 .hd h2, #user_mod_10005 .hd h2, #user_mod_10008 .hd h2, #user_mod_10009 .hd h2 ,
#user_mod_10010 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2,
#user_mod_10002 .hd h2, #user_mod_10006 .hd h2, .mod-relatives-1 .hd h2, .mod-relatives-2
#user_mod_10003 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10001 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10002 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10004 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10005 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10006 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10007 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10008 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10009 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#user_mod_10010 .hd h2 {font-size:0px;color:transparent;}
#profile_highlight .nickname a{font-family:Comic Sans Arial,;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .folder li a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .mod-subscription-list h3 a{color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .time{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight p{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#subscribe_highlight .imgctnr a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new strong{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new li{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new li a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_new em a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries h3 a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries blockquote{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries em{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#guestbook_entries .more a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder h2{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder a{font-weight:bold;color:#FD0000;}
#folder li {font-weight:bold;color:#FD0000;}
#comment_container * a {color:#FD3B4E;}#comment_container * .content {color:#FD0000;}#comments-listing * ins {color:#FD3B4E;}
#article_list_module strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module form{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .trackback{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .edit{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .delete{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .mod-alist-tagsbar em{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .btn_expand_comment {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
.mod-alist-folderbar {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
.content{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}Noi Dung
#article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}Trang Dang Mo
#article_list_module .pagination .index a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index .prev {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#article_list_module .pagination .index .next {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:14px;}
#statistic h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Tieu De
#statistic li{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:12px;}Noi Dung
#article_new h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:13px;}Tieu De
#article_new a{font-style:italic;text-decoration:blink;color:#FD0000;font-size:13px;}
#friendlist_module h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#friendlist_module a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Nick
#friendlist_module em a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#feature_link_gb h2 a{font-style:italic;color:#7F0101;font-size:12px;}Tieu De
.mod-relatives-2 h2{font-weight:bold;color:#7F0101;}Tieu De
.mod-relatives-2 .info{font-weight:bold;color:#7F0101;}Noi Dung
#gb_msg h2{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:13px;}
#gb_msg .gbmsg_btn a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#gb_msg .c_gbmsg a{font-weight:bold;color:#FD0000;}Nick
#gb_msg .bd{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Thoi
#gb_msg p{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Noi
#gb_msg .total{font-weight:bold;color:#FD0000;}Tong So Trang
#gb_msg .pagination .index strong{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Trang Dang Mo
#gb_msg .pagination .index a{font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
#gb_msg .pagination .index .prev {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}Truoc
#gb_msg .pagination .index .next {font-style:italic;color:#FD0000;font-size:12px;}
body{font-weight:bold;color:#FD0000;}a{font-weight:bold;}
#blast .rc_bc .bd a{font-weight:bold;font-style:italic;color:#FF0493;font-size:110%;}
#comment_new h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#article_new h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#folder h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#friendlist_module h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#statistic h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#search_module h2 {
color:#AF0303;font-size:110%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;color:#ff309c;font-size:120%;text-decoration:blink;}
#profile_highlight .nickname a {
color:#ff309c;font-family:Comic Sans MS;font-size:130%;font-weight:bold;text-decoration:blink;}
#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#guestbook_entries .bd ol li:hover {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#statistic .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/750/MK0.4345112_1_1.gif);}
#folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
#subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#calendar .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent;}
#comment_container li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.mod-alist-summary .main-bd li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.comment-more li:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
.main-bd tr:hover{background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
#footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer
{font-size:0px;color:transparent;}
#footer{background:transparent url() no-repeat center;height:0px;}
#footer{border-width:0px;}
#footer .provider p, #footer .info p, #footer .rights p, #footer .privacy p, #footer .disclaimer p, #footer .provider h4{font-size:0px;}
#footer{font-size:0px;color:#ffffff;}
.mod-alist-tagsbar {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center bottom;height:37px;}
#folder .bd ul li  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#comment_new .bd ul li  {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#article_new .bd ul li {background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
#subscribe_highlight ul.blog-list li .mod-subscription-list  {background:transparent
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat left top;}
div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat;height:60px;}
#footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer
{font-size:0px;color:transparent;}
#footer{background:transparent url(http://c.uploadanh.com//upload/1/764/D70.4358804_1_1.jpg) no-repeat center;height:540px;}
#footer{border-width:0px;}
#footer .provider p, #footer .info p, #footer .rights p, #footer .privacy p, #footer .disclaimer p, #footer .provider h4{font-size:0px;}
#footer{font-size:0px;color:#000000;}

_________________
avatar
Knight
Super Admin
Super Admin

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 29/06/2010
Age : 25
Đến từ : TP Hồ Chí Minh

Xem lý lịch thành viên http://a10funny.yours.tv

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết